Om

Om Eva

Jag heter Eva Damkjær och har arbetat som sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1993.  Från 2007 har jag haft egen verksamhet som en bisyssla, huvudsakligen med Feldenkrais för grupper.


Min erfarenhet är bred och jag har arbetat inom flera områden som anställd, i Sverige och utomlands, innan jag 2019 helt blev min egen chef i samband med att jag tecknade samverkansavtal med Region Skåne.


Min första anställning efter sjukgymnast-examen var på Sjöbo vårdcentral och den sista, innan jag kastade loss, var på Achima Care Ekeby vårdcentral. Däremellan ägnade jag mig åt öppen- och slutenvård i USA med olika former av rehabilitering framförallt inom neurologi och ortopedi, öppenvård i Tyskland, kommunal hemsjukvård i Sverige (i Sjöbo och Kävlinge kommun) samt multimodal smärtrehabilitering för Achima Care Rehab Skåne i Lund, där jag de sista åren även var verksamhetschef.

  • Under åren 2005-2008 utbildade jag mig till auktoriserad Feldenkraispedagog i Amsterdam.

  • Hösten 2018 fick jag värderat min kompetens hos Region Skåne till särskild kompetens avseende psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem.

  • Hösten 2018 genomgick jag även en grundutbildning till diplomerad laserterapeut.

  • Våren 2021 utbildade jag mig till aukt. lärare i Sounder Sleep System™
  • Hösten 2023 påbörjade jag en utbildning i "Bones for life", en variant av Feldenkrais med fokus på hållning och skeletthälsa som kommer att pågå något år framåt.


  • Våren 2024 startar hunden Humlan och jag utbildningen till att bli vårdhundsteam, vilket beräknad pågå under ca 1 år framåt.Om Leva i rörelse

Mitt företag har jag sedan starten 2007 kallat ”Leva i rörelse” (även om det formella namnet sedan 2019 är LIR Fysio AB, där LIR är en fortkortning av Leva i rörelse).


Inspirationen till företagsnamnet kommer från metoden Feldenkrais och ett av de mest kända citaten från grundaren Moshe Feldenkrais:

“Movement is life. Without movement life is unthinkable.”Att jag heter ”Eva” blev en del av utarbetandet av min logga (som nu har många år på nacken men som ännu är mig kär.) ”Eva” är en del av ”Leva” och det spiralformade lilla e-et symboliserar att den kortaste vägen från en punkt till nästa må vara en rak linje men den lättaste är mer som en spiral.

Min verksamhet driver jag i en separat del av huset jag bor i på Poppelvägen 24 i Kävlinge.


Ingång till höger från uppfarten framför det stora blå garaget där det går fint att parkera.