Feldenkrais

FELDENKRAIS


Metoden Feldenkrais® utvecklades av den israeliske fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984). Det är en pedagogik om hur man lär sig att lära, där inlärningsmetoden är genom rörelse.


Feldenkrais®pedagoger finns i stora delar av världen och metoden används både inom hälso- och sjukvård och inom friskvård och personlig utveckling.


Hemsidan för Svenska förbundet Auktoriserade Feldenkraispedagoger hittar du här.


 Metoden bygger på att man genom rörelser kan bli mer medveten om sig själv och därigenom hitta nya möjligheter.

Först när man vet vad man gör kan man förändra något!

Gamla mönster, såväl i tankar som i rörelser, kan bytas mot nya. I Feldenkrais är den medvetna rörelsen verktyget till förändring. Det är inte rörelsen sig som är det intressanta, det handlar inte om gymnastik, men mer effektiva rörelser med ökad koordination och flexibilitet och en förbättrad rörelseförmåga påverkar dig på alla plan; i tankar, känslor, handlingar.


Feldenkrais®metoden betonar skelettets stödjande funktion, där muskulaturen avlastas.


Förmågan att vara närvarande i nuet ökar.


Eva Laser, som driver Feldenkrais Skolan i Solna, har en mycket informativ hemsida för dig som vill veta mer.

Tillvägagångssätt

Individuellt


Feldenkrais®pedagogen vägleder dig varsamt med sina händer i nya, eller bortglömda, rörelser. Du ligger (ibland sitter) bekvämt på en brits fullt påklädd i lediga kläder.


Utgångspunkten är dina behov och önskningar.


Vad är det som inte fungerar för dig?


Vilka förmågor vill du förbättra?


Vad vill du kunna göra bättre?


I grupp


Du rör dig  efter muntliga instruktioner från feldenkrais®pedagogen där lektionen består av olika sammansatta rörelsesekvenser. För det mesta sker det liggande på golvet bekvämt på matta eller annat underlag men det kan också vara i sittande eller stående.


"Grupp” i detta sammanhang betyder att var och en övar i enskildhet på golvet samtidigt som man ingår i en grupp. Det finns inget krav eller någon förväntan att du ska sätta ord på något för någon annan.


FELDENKRAIS HOS LEVA I RÖRELSE

I min verksamhet som fysioterapeut, där jag integrerar Feldenkraispedagogik i medicinsk rehabilitering, använder jag såväl mina händer som min röst för att guida dig, utifrån vad jag bedömer passar bäst i det individuella fallet.


Grupper håller jag terminsvis sedan vårterminen 2008. Mina grupper ligger utanför den sjukvårdande delen av min verksamhet.

Feldenkrais är godkänt som friskvårdsaktivitet av Skatteverket, vilket betyder att du som har friskvårdsförmån genom arbetsgivare kan skicka in kvitto och ansöka om ersättning.


Höstterminen 2024 planeras starta tisdagen den 3 september och pågår tisdagar fram till och med 26 november. 12 tillfällen, Uppehåll vecka 40 , tisdag 1/10.  Tid 19-20. Plats: Poppelvägen 24, Kävlinge.


Friskvårdsgruppen i Feldenkrais fortsätter efter pandemin att vara en ”hybrid”; dvs du kan vara med på plats hos mig i Kävlinge eller delta via Zoom hemifrån.


Hela terminen för dig som är med på plats i lokalen kostar 1700 inkl moms. Du har då en garanterad plats (begränsat antal) på golvet.  (Fullt)


Priset inkluderar en inspelad ljudfil för övning hemma; möjlighet att göra övning igen eller om du skulle missa något tillfälle. Denna har du tillgång till i 6 månader efter att kursen är slut.


Du som är med via Zoom betalar 145 kr inkl moms /tillfälle. Du betalar för de gånger du är med och/eller får inspelning hemskickad.  Du kan börja när som helst under terminen. Vi räknar ihop när terminen är till ända.


Ingen tidigare erfarenhet av Feldenkrais behövs.
Bekväma kläder som du kan röra dig i rekommenderas.