Eva Damkjaer

Leg. Fysioterapeut   Aukt. Feldenkraispedagog  

 

 

 

 

 

Om Feldenkrais®:

 

 

 

 

 

Feldenkrais®metoden utvecklades av den israeliska fysikern Moshe Feldenkrais (1904-1984). Det är en pedagogik om hur man lär sig att lära, där inlärningsmetoden är genom rörelse. Feldenkrais®pedagoger finns i stora delar av världen och metoden används både inom hälso- och sjukvård och inom friskvård och personlig utveckling.

 

Metoden bygger på att man genom rörelser kan bli mer medvetenhet om sig själv och därigenom hitta nya möjligheter. Först när man vet vad man gör kan man förändra något!

Gamla mönster kan bytas mot nya, mer effektiva rörelser med ökad koordination och flexibilitet.

 

En förbättrad rörelseförmåga påverkar dig också på andra plan; i tankar, känslor, handlingar.

 

Feldenkrais®metoden betonar skelettets stödjande funktion, där muskulaturen avlastas.

 

Även förmågan att vara närvarande i nuet ökar.

 

Det är ingen”quick-fix” där pedagogen behandlar och ”helar” dig men ett kraftfullt verktyg för inlärning som fungerar oavsett ålder och i vilken form du är.

 

Det finns två tillvägagångssätt:

 

Funktionell integrering (FI)

 

Utgångspunkten är Dina behov och önskningar. Feldenkrais®pedagogen vägleder Dig varsamt med sina händer i nya, eller bortglömda, rörelser. Du ligger (ibland sitter) bekvämt på en brits fullt påklädd i lediga kläder.

 

Awareness through movement/Medvetenhet genom rörelse

(Förkortas ATM, eller på svenska: MGR)

 

Du rör Dig (oftast) i grupp efter muntliga instruktioner från feldenkrais®pedagogen där lektionen består av olika sammansatta rörelsesekvenser. För det mesta sker det liggande på golvet bekvämt på matta eller annat underlag men det kan också var i sittande eller stående.

 

I båda fallen tar en lektion oftast mellan 45-60 minuter.

 

Vill du veta mer om Moshe Feldenkrais och Feldenkrais®metoden? Gå till ”Länkar” där du enkelt kan klicka Dig vidare och hitta mer information.

 

Hem